Dịch vụ HOT

Phòng thường (phòng đơn)

Giá chỉ từ: 240,000₫
Hướng:Không có hoặc Thành phố
Diện tích:15m2
Loại giường:Giường đơn

Phòng thường trang bị một giường đôi, phòng tắm riêng biệt cùng với wifi miễn phí, ăn sáng hàng ngày ...

Xem chi tiết

Phòng thường (phòng đôi)

Giá chỉ từ: 340,000₫
Hướng:Không có hoặc Thành phố
Diện tích:25m2
Loại giường:Giường đôi

Phòng thường trang bị một giường đôi, phòng tắm riêng biệt cùng với wifi miễn phí, ăn sáng hàng ngày ...

Xem chi tiết

Phòng VIP (phòng đơn)

Giá chỉ từ: 310,000₫
Hướng:Không có hoặc Thành phố
Diện tích:25m2
Loại giường:Giường đơn

Phòng VIP trang bị một giường đôi, phòng tắm riêng biệt cùng với wifi miễn phí, ăn sáng hàng ngày ...

Xem chi tiết

Phòng VIP (phòng đôi)

Giá chỉ từ: 400,000₫
Hướng:Không có hoặc Thành phố
Diện tích:25m2
Loại giường:Giường đôi

Phòng VIP trang bị một giường đôi, phòng tắm riêng biệt cùng với wifi miễn phí, ăn sáng hàng ngày ...

Xem chi tiết