Phòng thường (phòng đơn)
Phòng thường (phòng đơn)
240,000₫
Phòng thường (phòng đơn)
Phòng thường trang bị một giường đôi, phòng tắm riêng biệt cùng với wifi miễn phí, ăn sáng hàng ngày ...
Hướng:Không có hoặc Thành phố
Diện tích:15m2
Loại giường:Giường đơn
240,000₫

Chi tiết

Phòng thường (phòng đôi)
Phòng thường (phòng đôi)
340,000₫
Phòng thường (phòng đôi)

Phòng thường trang bị một giường đôi, phòng tắm riêng biệt cùng với wifi miễn phí, ăn sáng hàng ngày ...

Diện tích:25m2
Loại giường:Giường đôi
340,000₫

Chi tiết

Phòng VIP (phòng đôi)
Phòng VIP (phòng đôi)
400,000₫
Phòng VIP (phòng đôi)

Phòng VIP trang bị một giường đôi, phòng tắm riêng biệt cùng với wifi miễn phí, ăn sáng hàng ngày ...

Diện tích:25m2
Loại giường:Giường đôi
400,000₫

Chi tiết

Phòng VIP (phòng đơn)
Phòng VIP (phòng đơn)
310,000₫
Phòng VIP (phòng đơn)

Phòng VIP trang bị một giường đôi, phòng tắm riêng biệt cùng với wifi miễn phí, ăn sáng hàng ngày ...

Diện tích:25m2
Loại giường:Giường đơn
310,000₫

Chi tiết