Massage VIP 1 (60 phút)
Massage VIP 1 (60 phút)
300,000₫
Massage VIP 1 (60 phút)

Massage Vip Tiến Thắng

300,000₫

Chi tiết

Massage Thái (75 phút)
Massage Thái (75 phút)
500,000₫
Massage Thái (75 phút)

Massage Vip Tiến Thắng

500,000₫

Chi tiết

NURU I (90 PHÚT)
NURU I (90 PHÚT)
700,000₫
NURU I (90 PHÚT)

Massage Vip Tiếp Thắng

700,000₫

Chi tiết

NURU 2 (100 PHÚT)
NURU 2 (100 PHÚT)
1,000,000₫
NURU 2 (100 PHÚT)

Massage Vip Tiếp Thắng

1,000,000₫

Chi tiết

SUPER VIP (120 PHÚT)
SUPER VIP (120 PHÚT)
1,200,000₫
SUPER VIP (120 PHÚT)

Massage Vip Tiếp Thắng

1,200,000₫

Chi tiết

NGỌC HOÀNG 2KTV (120 PHÚT)
NGỌC HOÀNG 2KTV (120 PHÚT)
1,500,000₫
NGỌC HOÀNG 2KTV (120 PHÚT)

Massage Vip Tiếp Thắng

1,500,000₫

Chi tiết

© Bản quyền thuộc về Khách sạn massage Tiến Thắng